Vrátiť na hlavnú stranu


- Fluidizačná technológia
– Povrchová ochrana kovových predmetov.
- Rotačné tvarovanie (natavovanie)
– Výroba veľkoobjemových nádob do objemu niekoľko tisíc litrov (na skladovanie a prepravu pitnej vody, chemikálií, v poľnohospodárstve)

- Oplášťovanie vysokonapäťových káblov.
- Laminovanie textílií (spevnenie nosnej tkaniny kobercov)
- Masterbatche

- Pridáva sa do čistiacich emulzií na ruky (tzv. solvina)
- LDPE a HDPE prášky majú široké využitie a uplatnenie v automobilovom priemysle, výroba nádrží, spodkov auto kobercov, rôznych estetických doplnkov do automobilov